Historia

Otavan Opiston toiminta laajeni 1990-luvun lopulla Mikkelin keskustaan. Siellä toimivat sekä Oppimis- ja multimediapaja että Internetix. Molemmat projektit olivat vahvasti sidoksissa internetin hyödyntämiseen. Siksi oli luontevaa, että 2000-luvun alussa Opisto järjesti webtuottaja koulutusta. Opisto järjesti myös muutaman vuoden ajan media-assistentin koulutusta.

Opisto alkoi myös järjestää audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoa verkkoviestinnän osaamisalalta. Koulutus tähtäsi näyttötutkinnon läpäisemiseen. Alkuperäiset AV-kympin sivut rakennettiin koulutettavien toimesta. Eli tehtävänä oli koko prosessin hallinta alusta loppuun. Samoihin aikoihin näyttötutkinnon suorittajat alkoivat rakentaa portfolionsa sivustolle.

Opisto luopui Av-viestinnän koulutuksesta 2012, joten siksi näille sivuille ei enää paljoa päivityksiä tule.  Toisaalta lyhytkursseja järjestetään samoista aiheista, joten ainakin silloin on näille sivuille käyttöä.